Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:13

DPS card #VO-10/2022
Poskytnutie analytických a architektonických služieb IT expertov

Information

ID of tender
18140
Name of content of tender
Poskytnutie analytických a architektonických služieb IT expertov
Tender ref. no.
VO-10/2022
Public tender journal ref. no.
18449-MUS
EU journal ref. no.
2022/S 065-170986
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
3 920 520,00 EUR
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie analytických a architektonických služieb expertov v oblasti informačných technológií pri komplexnej realizácii a implementácii projektov informačných technológií v gescii sekcie informačných technológií Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) na vysokej odbornej profesionálnej úrovni. Projekty po implementácii budú prostredníctvom vytvorených IT systémov zabezpečovať elektronickú podporu automatizácie činností a agend v gescii pôsobnosti rezortu MF SR, a to sú, Štátne výkazníctvo, Rozpočtová politika, Európske fondy (finančná oblasť), Finančný trh, Daňová problematika, Colná problematika, Legislatíva (finančná oblasť), Majetok, Audit a kontrola.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétne zákazky s použitím dynamického nákupného systému (DNS) v závislosti od aktuálnych potrieb samostatne pre jednotlivé kategórie na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude obsahovať presnú špecifikáciu predmetu zákazky. DNS je rozdelený do 8 kategórií uvedených nižšie. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci jednotlivých kategórií bude poskytovanie analytických a architektonických služieb prostredníctvom IT expertov. Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, požadovaný počet expertov určených na plnenie zmluvy, predpokladaný maximálny počet človekohodín, konkrétne miesta poskytnutia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
05.08.2022 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents

Kategória č. 1: Expert – IT analytik

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 2: Expert – Dátový analytik

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 3: Expert – IT architekt

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 4: Expert – Integračný architekt

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 5: Expert – Databázový architekt

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 6: Expert – Architekt IKT bezpečnosti

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 7: Expert – Infraštruktúrny/HW architekt

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services

Kategória č. 8: Expert – UX/UI dizajnér

Status
Ongoing
Main CPV
73220000-0 - Development consultancy services
Further CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72230000-6 - Custom software development services