Status: Ongoing

Server time: 05.12.2022 21:53

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-017
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 9 DNS

Information

ID of tender
18243
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 9 DNS
DPS category
Hovädzie mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-017
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
55 250,00 EUR
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 5 DNS s názvom: Hovädzie mäso. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého hovädzieho mäsa s pôvodom od farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Detva, Revúca.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade hovädzieho mäsa – mäso s pôvodom od farmárov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.03.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
11.03.2022 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Hovädzie držky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
250,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie kosti - špikové

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
650,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie plece

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie predné

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie rebrá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie stehno-mix šálov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
150,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie stehno-orech

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie zadné

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Hovädzie zadné-fal. Sviečková, býk

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract