Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 11:09

DPS card #1305/2022
Hygienické a čistiace prostriedky - DNS

Information

ID of tender
18789
Name of content of tender
Hygienické a čistiace prostriedky - DNS
Tender ref. no.
1305/2022
Public tender journal ref. no.
17053-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 055-140716
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
500 000,00 EUR
Main CPV
39800000-0 - Cleaning and polishing products
Further CPV
33700000-7 - Personal care products
39513200-3 - Table napkins
39514000-8 - Toilet and kitchen linen
39525800-6 - Cleaning cloths
39721300-5 - Non-electric air heaters or hot air-distributors
39224000-8 - Brooms and brushes and other articles of various types
19640000-4 - Polythene waste and refuse sacks and bags
42968000-9 - Dispensers
39713431-3 - Accessories for vacuum cleaners
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú čistiace a hygienické potreby slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného zoznamu (DNS). Podrobnejšie informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2022 10:00:00
Planned opening of requests
15.04.2022 14:00:00
Doba trvania DNS
09.05.2025 12:10:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders