Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:10

DPS tender card #1305/2022-005
Hygienické a čistiace prostriedky – 005/2024

Information

ID of tender
55358
Name of content of tender
Hygienické a čistiace prostriedky – 005/2024
Tender ref. no.
1305/2022-005
Public tender journal ref. no.
17053-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 055-140716
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
65 436,76 EUR
Main CPV
39800000-0 - Cleaning and polishing products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie hygienických a čistiacich prostriedkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti po dobu 6 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritéria. Predmet zákazky nie je definovaný položkami z elektronického katalógu.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: balné, doprava na miesto určenia.
Predmet zákazky nie je rozdelený časti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2024 11:00:00
Planned opening of bids
29.04.2024 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ľubica Vlková
lubica.vlkova@uniba.sk
+421 918110118
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents