Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:50

DPS card #MF/007954/2022-27
Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR

Information

ID of tender
19283
Name of content of tender
Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR
Tender ref. no.
MF/007954/2022-27
EU journal ref. no.
2022/S 065-170634
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
1 473 760,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72212000-4 - Programming services of application software
72230000-6 - Custom software development services
72250000-2 - System and support services
72254100-1 - Systems testing services
73220000-0 - Development consultancy services
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú programátorské práce agilného vývoja vrátane súvisiacich služieb a činností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a realizáciu projektu Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky v požadovanej kvalite a na vysokej profesionálnej úrovni, s použitím agilného prístupu a metodík pre vývoj softvéru v praxi, zameraného na kvalitu práce a kvalitu výsledkov. DNS je rozdelený do 8 kategórií.
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.05.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
06.09.2023 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents

Kategória č. 1: Špecialista – IT analytik

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72230000-6 - Custom software development services
72250000-2 - System and support services
73220000-0 - Development consultancy services

Kategória č. 2: Špecialista – IT architekt

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72230000-6 - Custom software development services
72250000-2 - System and support services
73220000-0 - Development consultancy services

Kategória č. 3: Špecialista -IT programátor/vývojár

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72212000-4 - Programming services of application software
72250000-2 - System and support services
72230000-6 - Custom software development services
73220000-0 - Development consultancy services

Kategória č. 4: : Špecialista-IT tester

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72254100-1 - Systems testing services
72250000-2 - System and support services
73220000-0 - Development consultancy services

Kategória č. 5: Špecialista pre bezpečnosť IT

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72230000-6 - Custom software development services
72250000-2 - System and support services
73220000-0 - Development consultancy services

Kategória č. 6: Špecialista - Odborník pre IT dohľad

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
73220000-0 - Development consultancy services
72250000-2 - System and support services

Kategória č. 7: Špecialista - Školiteľ pre IT systémy

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72250000-2 - System and support services

Kategória č. 8: Špecialista - Projektový manažér IT projektu

Status
Ongoing
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
73220000-0 - Development consultancy services
72250000-2 - System and support services