Status: Completed

Server time: 10.12.2022 00:39

DPS tender card #DNS/VO8
Stavebné materiály pre rekonštrukciu zimného štadióna

Information

ID of tender
2085
Name of content of tender
Stavebné materiály pre rekonštrukciu zimného štadióna
Tender ref. no.
DNS/VO8
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
60 416,00 EUR
Main CPV
44000000-0 - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie stavebných materiálov pre rekonštrukciu zimného štadióna podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je zverejnený v časti Dokumenty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2018 10:00:00
Planned opening of bids
21.12.2018 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents