Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:51

DPS card #DNS1 STAVMAT 2018_2020
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019

Information

ID of tender
381
Name of content of tender
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019
Tender ref. no.
DNS1 STAVMAT 2018_2020
Public tender journal ref. no.
3685-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 051-112564
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 700 000,00 EUR
Main CPV
44000000-0 - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
Further CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
44200000-2 - Structural products
44300000-3 - Cable, wire and related products
44400000-4 - Miscellaneous fabricated products and related items
44500000-5 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs
44600000-6 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
44900000-9 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dynamický nákupný systém na nákup stavebných materiálov potrebných na bežnú činnosť verejného obstarávateľa v skupinách (XXX00000-Y) - 440 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov), 441 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 442 Konštrukčné výrobky, 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 444 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely, 445 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny, 446 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia, 448 Náterové farby, laky a tmely, 449 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica.

Notes

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky na dodávku stavebného materiálu v zvolených skupinách 440-449 podľa svojich aktuálnych potrieb.

Schedule

lehota na podanie žiadosti o účasť - zriadenie DNS
11.04.2018 10:00:00
Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
27.01.2020 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
A.Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents

Tenders