Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:40

Tender card #131218vslp
Ťažba dreva na rok 2019

Information

ID of tender
2125
Name of content of tender
Ťažba dreva na rok 2019
Tender ref. no.
131218vslp
Public tender journal ref. no.
18135 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 243-555445
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
2 592 935,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sa na území Lesných celkov Budča I. a II. a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, harvestormi,, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, lesnými lanovkami, vývoznými súpravami, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP alebo harvestormi. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
Celý predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré tvoria dva LESNÉ CELKY(LC Budča I. II. a LC Sekier ) Vzhľadom na špecifiká porastov, ich drevinovej skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách, ako aj vzhľadom na podmienku vytvoriť priestor pre zabezpečenie výučbového procesu a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobov pre študentov lesníckej fakulty TU, vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druh požadovaných pracovných činností ale aj príslušné kombinácie technologických postupov realizácie ťažbových operácií.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk - LC Budča
14.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
14.01.2019 13:00:00
Lehota na predkladanie ponúk - LC Sekier
14.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
14.01.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Technická univerzita vo Zvolene
Address
T.G.Masaryka 24
Zvolen
96053, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Rastislav Marko
rastislav.marko@tuzvo.sk
+421 907673660
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149

Documents

Realizácia ťažbových prác na LC Budča

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 321 530,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Realizácia ťažbových prác na LC Sekier

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 271 405,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement