Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:59

Tender card #18019 - WYS
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu

Information

ID of tender
2138
Name of content of tender
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu
Tender ref. no.
18019 - WYS
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 248/2018 - 18.12.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
133 133,33 EUR
Main CPV
79314000-8 - Feasibility study
Further CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v oblasti ochrany a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2019 11:00:00
Planned opening of bids
15.01.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Prešovský samosprávny kraj
Address
Nám. mieru 2
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=37870475&obec=&month=&year=2017&text=

Documents