Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 15:06

Tender card #74/2018/sir
Město Šternberk – projektové dokumentace - stavební úpravy komunikace sídliště Jívavská

Information

ID of tender
2176
Name of content of tender
Město Šternberk – projektové dokumentace - stavební úpravy komunikace sídliště Jívavská
Tender ref. no.
74/2018/sir
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav komunikací sídliště Jívavská a všech se stavbou komunikace souvisejících stavebních objektů, vč. vyvolaných investic, v rozsahu dle „Studie stavebních úprav komunikace sídliště Jívavská Šternberk“

Brief description of tender or procurement

- zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení (§94j až 94p zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, rozborů, zaměření apod.
- inženýrská činnost (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
18.01.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Šternberk
Address
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Czech Republic
Process supervisor
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link to online profile of contracting authority
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Documents