Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 16:06

Tender card #Mokra Luka-2018-PZ-najomne byty
Nájomné byty v obci Mokrá Lúka

Information

ID of tender
2213
Name of content of tender
Nájomné byty v obci Mokrá Lúka
Tender ref. no.
Mokra Luka-2018-PZ-najomne byty
Public tender journal ref. no.
VVO 254/2018, 18680-WYP, 31.12.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
885 833,33 EUR
Main CPV
45215214-0 - Residential homes construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výstavba v súlade s uchádzačom spracovaným projektom pre stavebné povolenie: „Bytový dom Mokrá Lúka“ na pozemkoch parcelné čísla 403/5, 403/1, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mokrá Lúka.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Predmet zákazky bude financovaný z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutím účelovej dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2019 10:00:00
Planned opening of bids
21.01.2019 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Mokrá Lúka
Address
Mokrá Lúka 2
Revúca
050 01, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Peter Hložný, MPH
peter.hlozny@protender.sk
+421 905868882
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7362

Documents