Status: Completed

Server time: 05.07.2020 13:12

DPS tender card #05184/2019/ODDVO
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - osobné počítače

Information

ID of tender
2342
Name of content of tender
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - osobné počítače
Tender ref. no.
05184/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
43 000,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie výpočtovej techniky – počítače v počte 40 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.01.2019 09:00:00
Planned opening of bids
22.01.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents