Status: Ongoing

Server time: 01.10.2022 07:46

DPS card #08400/2018/ODDVO
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Information

ID of tender
980
Name of content of tender
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.
Tender ref. no.
08400/2018/ODDVO
Public tender journal ref. no.
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
1 500 000,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
30211000-1 - Mainframe computer
30211100-2 - Super computer
30211200-3 - Mainframe hardware
30211300-4 - Computer platforms
30211400-5 - Computer configurations
30211500-6 - Central processing unit (CPU) or processors
30212000-8 - Minicomputer hardware
30212100-9 - Central processing units for minicomputers
30213000-5 - Personal computers
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer / RC04-0 - In communication technology / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30213300-8 - Desktop computer
30213400-9 - Central processing units for personal computers
30213500-0 - Pocket computers / RC04-0 - In communication technology / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30214000-2 - Workstations
30215000-9 - Microcomputer hardware
30215100-0 - Central processing units for microcomputers
30216000-6 - Magnetic or optical readers
30216100-7 - Optical readers
30216110-0 - Scanners for computer use
30216120-3 - Optical-character-recognition equipment
30216130-6 - Barcode readers
30216200-8 - Magnetic card readers
30216300-9 - Punchcard readers
30220000-7 - Digital cartography equipment
30221000-4 - Digital cadastral maps
30230000-0 - Computer-related equipment
30231000-7 - Computer screens and consoles
30231100-8 - Computer terminals
30231200-9 - Consoles
30231300-0 - Display screens
30231310-3 - Flat panel displays
30231320-6 - Touch screen monitors
30232000-4 - Peripheral equipment
30232100-5 - Printers and plotters
30232110-8 - Laser printers
30232120-1 - Dot-matrix printers
30232130-4 - Colour graphics printers
30232140-7 - Plotters
30232150-0 - Inkjet printers
30232600-0 - Encoders
30232700-1 - Central controlling unit
30233000-1 - Media storage and reader devices
30233100-2 - Computer storage units
30233110-5 - Magnetic card storage units
30233120-8 - Magnetic tape storage units
30233130-1 - Magnetic disk storage units
30233131-8 - Floppy-disk drives
30233132-5 - Hard-disk drives
30233140-4 - Direct-access storage devices (DASD)
30233141-1 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30233150-7 - Optical-disk drives
30233151-4 - Compact disk (CD) reader and/or burner
30233152-1 - Digital versatile disc (DVD) reader and/or burner
30233153-8 - Compact disk (CD) and digital versatile disk (DVD) reader and/or burner
30233160-0 - Tape streamers
30233161-7 - Cassette-handling equipment
30233170-3 - Carousel units
30233180-6 - Flash memory storage devices
30233190-9 - Disk controller
30233300-4 - Smart card readers
30233310-7 - Fingerprint readers
30233320-0 - Combined smart card and fingerprint readers
30234000-8 - Storage media
30234100-9 - Magnetic disk
30234200-0 - Optical disks
30234300-1 - Compact disks (CDs)
30234400-2 - Digital versatile disks (DVDs)
30234500-3 - Memory storage media
30234600-4 - Flash memory
30234700-5 - Magnetic tapes
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
30236100-3 - Memory-expansion equipment
30236110-6 - Random access memory (RAM)
30236111-3 - Dynamic random access memory (DRAM)
30236112-0 - Static random access memory (SRAM)
30236113-7 - Synchronous dynamic random access memory (SDRAM)
30236114-4 - Rambus dynamic random access memory (RDRAM)
30236115-1 - Synchronous graphic random access memory (SGRAM)
30236120-9 - Read only memory (ROM)
30236121-6 - Programmable read only memory (PROM)
30236122-3 - Erasable programmable read only memory (EPROM)
30236123-0 - Electronically erasable programmable read only memory (EEPROM)
30236200-4 - Data-processing equipment
30237000-9 - Parts, accessories and supplies for computers
30237100-0 - Parts of computers
30237110-3 - Network interfaces
30237120-6 - Computer ports
30237121-3 - Serial infrared ports
30237130-9 - Computer cards
30237131-6 - Electronic cards
30237132-3 - Universal Serial Bus (USB) Interfaces
30237133-0 - Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) adaptors and interfaces
30237134-7 - Graphic accelerator cards
30237135-4 - Network interfaces cards
30237136-1 - Audio cards
30237140-2 - Motherboards
30237200-1 - Computer accessories
30237210-4 - Anti-glare screens
30237220-7 - Mousepads
30237230-0 - Caches
30237240-3 - Web camera
30237250-6 - Computer cleaning accessories
30237251-3 - Computer cleaning kits
30237252-0 - Pressurised air dusters
30237253-7 - Dust covers for computer equipment
30237260-9 - Monitor wall mount arms
30237270-2 - Portable computer carrying cases
30237280-5 - Power supply accessories
30237290-8 - Keyboard wrist rests
30237295-3 - Keyguards
30237300-2 - Computer supplies
30237310-5 - Font cartridges for printers
30237320-8 - Diskettes
30237330-1 - Digital Audio Tape (DAT) cartridges
30237340-4 - Digital Linear Tape (DLT) cartridges
30237350-7 - Data cartridges
30237360-0 - Linear Tape-Open (LTO) cartridges
30237370-3 - Recording cartridges
30237380-6 - CD-ROM
30237400-3 - Data entry accessories
30237410-6 - Computer mouse
30237420-9 - Joysticks
30237430-2 - Light pens
30237440-5 - Trackballs
30237450-8 - Graphics tablets
30237460-1 - Computer keyboards
30237461-8 - Programmable keyboards
30237470-4 - Braille pads
30237475-9 - Electric sensors
30237480-7 - Input units
30238000-6 - Library automation equipment
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
21.12.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents

Tenders