Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:41

Tender card #2953/2022-220
ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Information

ID of tender
24395
Name of content of tender
ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy
Tender ref. no.
2953/2022-220
Public tender journal ref. no.
31877-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
483 694,48 EUR
Main CPV
45236000-0 - Flatwork
Further CPV
45233250-6 - Surfacing work except for roads
45262310-7 - Reinforced-concrete work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých predmetom je rekonštrukcia spevnenej plochy na ES Oravská Polhora. Jedným z hlavných problémov manipulačno-expedičného skladu dreva v Oravskej Polhore je nekvalitné spevnenie jeho povrchu asfaltovým makadamom, ktorý je na väčšine plochy úplne zdevastovaný a zatlačený pod povrch. Na jeho povrchu sa nachádza hrubá vrstva cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou a kamením. Ďalším problémom je nefunkčná dažďová kanalizácia, ktorá neplní svoju funkciu a neodvádza dažďové vody z jeho povrchu. Z tohto dôvodu sa investor rozhodol spevniť časť plochy drevoskladu (3 703 m2), kde sa vykonáva nakládka na odvozné súpravy – kamióny, vytvoriť samostatný príjazd ku tejto ploche a vybudovať novú dažďovú kanalizáciu.
Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
05.08.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Maroš Gallo
maros.gallo@lesy.sk
+421 908444411

Documents