Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:39

DPS tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL-005
Dodávka zemného plynu na rok 2022

Information

ID of tender
24416
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu na rok 2022
DPS category
Dodávka zemného plynu
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL-005
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.07.2022 – 31.12.2022 (6 mesiacov) pre rozpočtovú organizáciu verejného obstarávateľa - ZŠ Novomeského.
Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 655 000 KWh plynu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2022 10:00:00
Planned opening of bids
06.06.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Documents