Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:17

DPS card #MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie

Information

ID of tender
17685
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/2634/FoL
Public tender journal ref. no.
63/2022
EU journal ref. no.
2022/S 045-113999
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
14 108 595,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Centralised tender
Yes
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje tento centrálny dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS"), prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa a jeho rozpočtových organizácií, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu počas najbližších 5 rokov (t.j. s obdobím dodania elektriny / plynu najneskôr do 31.12.2026). Plnenia na základe zmlúv uzatvorených ako výsledok tohto DNS budú realizované v meste Trenčín.
DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Dodávky elektriny
2. Dodávky plynu

Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek zadávaných v zriadenom DNS s dodaním komodity najneskôr do 31.12.2026 je max. 14 108 595,00 € bez DPH. Verejný obstarávateľ uvedenú cenu určil na základe predpokladaných maximálnych odberov zemného plynu a elektrickej energie jednotlivých odberateľov (príspevkové a rozpočtové organizácie), ktoré prenásobil aktuálne známymi cenami na trhu a predikovanými cenami pre roky 2025 a 2026 a zahŕňa aj regulované poplatky týkajúce sa distribúcie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
30.03.2022 09:00:00
Planned opening of requests
30.03.2022 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení DNS
Unlimited

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 911889974
Another contact
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4695

Documents

Dodávka elektriny

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Dodávka zemného plynu

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09123000-7 - Natural gas

Tenders