Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 14:58

Tender card #1995/2022
Prieskum trhu pre určenie PHZ - Stavebný dozor k revitalizácii vnútroblokov CMZ II. fáza

Information

ID of tender
24489
Name of content of tender
Prieskum trhu pre určenie PHZ - Stavebný dozor k revitalizácii vnútroblokov CMZ II. fáza
Tender ref. no.
1995/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
71520000-9 - Construction supervision services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom Stavebný dozor k revitalizácii vnútroblokov CMZ II. fáza v Meste Žiar nad Hronom.

Za týmto účelom je nižšie dostupná projektová dokumentácia a výkaz -výmer.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do piatku 3.6.2022 do 14:00 hod.

Doručené indikatívne cenové ponuky sú nezáväzné, ich cieľom je zistiť aktuálne trhové ceny predmetu zákazky.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
03.06.2022 14:00:00
Planned opening of bids
03.06.2022 14:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents