Status: Ongoing

Server time: 26.06.2022 03:11

DPS card #DNS NL 16/2022
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.

Information

ID of tender
25138
Name of content of tender
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.
Tender ref. no.
DNS NL 16/2022
Public tender journal ref. no.
28927-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 109-309274
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
62 001 600,00 EUR
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Further CPV
09134200-9 - Diesel fuel
09134230-8 - Biodiesel
24957000-7 - Chemical additives
63710000-9 - Support services for land transport
63712000-3 - Support services for road transport
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie pohonných hmôt (motorovej nafty) spĺňajúce kvalitatívne parametre podľa požiadaviek STN EN 590 do vozidiel MHD a iných dopravných prostriedkov obstarávateľskej organizácie a to vždy na 6 mesiacov. Obstarávateľská organizácia požaduje dodanie aj stočenie pohonných hmôt do svojich štyroch skladových terminálov, a to vo Vozovni Petržalka – Lúky VIII a vo Vozovni Trnávka – Jurajov dvor – juh, Trnávka – Jurajov dvor – sever a vo Vozovni Krasňany, prípadne inej čerpacej stanici v rámci Bratislavy, ktorej zriadenie oznámi obstarávateľská organizácia úspešnému uchádzačovi, a to pri predpokladanom celkovom čerpaní 48 000 000 l (litrov) pohonných hmôt počas 48 mesiacov trvania DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Planned opening of requests
04.07.2022 10:30:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents