Status: Cancelled

Server time: 05.12.2022 21:23

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-031
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK

Information

ID of tender
25323
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK
DPS category
Bravčové mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-031
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
129 129,00 EUR
Main CPV
15113000-3 - Pork
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 4 DNS s názvom: Bravčové mäso. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa s pôvodom od farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, , Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Poltár, Detva.

Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa (položky prílohy č. 1_Katalóg).

Uchádzač predkladá ponuku v rámci okresu, v ktorom vie zabezpečiť distribúciu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2022 10:30:00
Planned opening of bids
20.06.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Okres BB

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
30 508,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZV

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
18 252,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZH

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
4 452,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ŽA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 664,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres BŠ

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
16 659,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
4 317,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okes LC

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
19 470,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
9 014,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres VK

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
9 008,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres PT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
4 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres DT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
6 133,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZH

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
4 452,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract