Status: Completed

Server time: 03.12.2023 22:59

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-032
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 17

Information

ID of tender
25428
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 17
DPS category
Bravčové mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-032
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
136 994,00 EUR
Main CPV
15113000-3 - Pork
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 4 DNS s názvom: Bravčové mäso. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa s pôvodom od farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, , Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Poltár, Detva.

Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa (položky prílohy č. 1_Katalóg).

Uchádzač predkladá ponuku v rámci okresu, v ktorom vie zabezpečiť distribúciu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2022 10:30:00
Planned opening of bids
21.06.2022 11:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Okres BB

Status
Completed
Predicted value not including VAT
30 508,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZV

Status
Completed
Predicted value not including VAT
26 117,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZH

Status
Completed
Predicted value not including VAT
4 452,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ŽA

Status
Completed
Predicted value not including VAT
2 664,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres BŠ

Status
Completed
Predicted value not including VAT
16 659,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres BR

Status
Completed
Predicted value not including VAT
4 317,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okes LC

Status
Completed
Predicted value not including VAT
19 470,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres RS

Status
Completed
Predicted value not including VAT
9 014,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres VK

Status
Completed
Predicted value not including VAT
9 008,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres PT

Status
Completed
Predicted value not including VAT
4 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres DT

Status
Completed
Predicted value not including VAT
6 133,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZH

Status
Completed
Predicted value not including VAT
4 452,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15113000-3 - Pork
Outcome of tender
One-off Contract