Status: Ongoing

Server time: 31.05.2023 21:49

DPS tender card #0158
Magnetické rezonancie vrátane záručného servisu - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Information

ID of tender
2567
Name of content of tender
Magnetické rezonancie vrátane záručného servisu - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Tender ref. no.
0158
Public tender journal ref. no.
55/2018
EU journal ref. no.
116998 - 2018
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
800 000,00 EUR
Main CPV
33113000-5 - Magnetic resonance imaging equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2019 09:00:00
Planned opening of bids
11.04.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Documents