Status: Ongoing

Server time: 18.08.2019 01:05

DPS card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Messages