Status: Ongoing

Server time: 16.06.2019 00:58

DPS card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Messages