Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 17:56

DPS card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Messages