Status: Ongoing

Server time: 05.07.2020 11:11

DPS card #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Messages