Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:59

Tender card #3923/2017-260
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza

Information

ID of tender
275
Name of content of tender
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Prievidza
Tender ref. no.
3923/2017-260
Public tender journal ref. no.
732 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
205 139,23 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Mariánska č. 6 Prievidza, ktoré zahŕňajú nasledovné činnosti: zateplenie obvodového plášťa a strechy v celom rozsahu, výmenu odvodových výplní objektu, zateplenie stropov nevykurovaných priestorov nad I. PP.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Documents