Status: Ongoing

Server time: 18.08.2022 19:03

DPS card #09445/2022/ODDVO
Posypové materiály určené na zimnú údržbu cestných komunikácií

Information

ID of tender
27517
Name of content of tender
Posypové materiály určené na zimnú údržbu cestných komunikácií
Tender ref. no.
09445/2022/ODDVO
Public tender journal ref. no.
150/2022 pod číslom 30970 - MUT zo dňa 04.07.2022
EU journal ref. no.
2022/S 125-352386 zo dňa 01.06.2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
17 298 242,67 EUR
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup posypových materiálov určených na zimnú údržbu cestných komunikácií, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 3 kategórie, konkrétne:

- Kategória č. 1 - Voľne ložená priemyselná soľ (NaCl)
- Kategória č. 2 - Vákuovaná vrecovaná soľ (NaCl)
- Kategória č. 3 - Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého (MgCl2)

Bližšia špecifikácia kategórií DNS je uvedená v Súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
28.07.2022 09:00:00
Planned opening of requests
28.07.2022 09:15:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
30.06.2026 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents

Kategória č. 1 - Voľne ložená priemyselná soľ (NaCl)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 2 - Vákuovaná vrecovaná soľ (NaCl)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória č. 3 - Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého (MgCl2)

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
34927100-2 - Road salt
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders