Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:08

DPS card #7/2022
DNS na dodávky zemného plynu a elektrickej energie pre roky 2023,2024,2025 a 2026

Information

ID of tender
28043
Name of content of tender
DNS na dodávky zemného plynu a elektrickej energie pre roky 2023,2024,2025 a 2026
Tender ref. no.
7/2022
EU journal ref. no.
2022/S 136-390431
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov (do 31.12.2026). Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji, Prešovskom kraji a Banskobystrickom kraji.

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 196 224 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 31 344 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 227 568 MWh.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.08.2022 10:00:00
Planned opening of requests
15.08.2022 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
Unlimited

Promoter

Subject's name
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Komenského 50
Košice
042 48, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Another contact
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk

Documents

1. Nákupy elektriny

Status
Ongoing
Main CPV
09310000-5 - Electricity

2. Nákupy plynu

Status
Ongoing
Main CPV
09123000-7 - Natural gas

Tenders