Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 10:32

DPS card #SE-VO2-2022/004318
Kancelárske potreby a papier DNS

Information

ID of tender
28224
Name of content of tender
Kancelárske potreby a papier DNS
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004318
Public tender journal ref. no.
č. 170/2022 pod zn. 35161 - MUT zo dňa 01.08.2022
EU journal ref. no.
2022/S 145-411879 zo dňa 29/07/2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
7 500 000,00 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Further CPV
30197642-8 - Photocopier paper and xerographic paper
22600000-6 - Ink
22612000-3 - India ink
22800000-8 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery
22810000-1 - Paper or paperboard registers
22813000-2 - Account books
22814000-9 - Receipt books
22815000-6 - Notebooks
22816000-3 - Pads
22816100-4 - Note pads
22816300-6 - Sticky-note pads
22817000-0 - Diaries or personal organisers
22819000-4 - Address books
22820000-4 - Forms
22830000-7 - Exercise books
22831000-4 - Refills for school notebooks
22832000-1 - Exercise papers
22850000-3 - Binders and related accessories
22851000-0 - Binders
22852000-7 - Folders
22852100-8 - File covers
22853000-4 - File holders
22900000-9 - Miscellaneous printed matter
30124400-8 - Staple cartridges
30124510-2 - Endorsers
30179000-4 - Label dispensers
30190000-7 - Various office equipment and supplies
30191000-4 - Office equipment except furniture
30191120-1 - Magazine racks
30191130-4 - Clipboards
30191400-8 - Shredders
30192100-2 - Erasers
30192110-5 - Ink products
30192111-2 - Ink pads
30192113-6 - Ink cartridges
30192121-5 - Ballpoint pens
30192122-2 - Fountain pens
30192123-9 - Fibre pens
30192124-6 - Felt-tipped pens
30192125-3 - Markers
30192126-0 - Technical pens
30192127-7 - Pen holders
30192130-1 - Pencils
30192131-8 - Propelling or sliding pencils
30192132-5 - Pencil lead refills
30192133-2 - Pencil sharpeners
30192134-9 - Pencil holders
30192150-7 - Date stamps
30192152-1 - Numbering stamps
30192153-8 - Phrase stamps
30192154-5 - Replacement stamp pads
30192155-2 - Office stamp holders
30192160-0 - Correctors
30192170-3 - Notice boards
30192300-4 - Ink ribbons
30192800-9 - Self-adhesive labels
30192900-0 - Correction media
30192910-3 - Correction film or tape
30192920-6 - Correction fluid
30192930-9 - Correction pens
30192940-2 - Correction pen refills
30193000-8 - Organisers and accessories
30193100-9 - Desk drawer organisers
30193200-0 - Desktop trays or organisers
30193300-1 - Hanging organisers
30193700-5 - File storage box
30194200-7 - Drafting dots, tapes and films
30194300-8 - Drafting kits, sets and papers
30194500-0 - Lettering aids
30194800-3 - T-squares and triangles
30195000-2 - Boards
30195913-5 - Flipchart easels
30196000-9 - Planning systems
30197000-6 - Small office equipment
30197100-7 - Staples, tacks, drawing pins
30197110-0 - Staples
30197200-8 - Ring binders and paper clips
30197300-9 - Letter openers, staplers and hole punches
30197321-2 - Staple removers
30197400-0 - Stamp sponge
30197500-1 - Sealing wax
30197620-8 - Writing paper
30197621-5 - Flipchart pad
30197630-1 - Printing paper
30197640-4 - Self-copy or other copy paper
30197642-8 - Photocopier paper and xerographic paper
30199100-1 - Carbon paper, self-copy paper, paper duplicator stencils and carbonless paper
30199230-1 - Envelopes
30199500-5 - Box files, letter trays, storage boxes and similar articles
30199600-6 - Dividers for stationery
30199760-5 - Labels
30199000-0 - Paper stationery and other items
30199410-7 - Self-adhesive paper
30141100-0 - Pocket calculators
31630000-1 - Magnets
39241200-5 - Scissors
39264000-0 - Fittings for loose-leaf binders or files
39265000-7 - Hooks and eyes
39292300-8 - Drawing instruments
39292400-9 - Writing instruments
39292500-0 - Rulers
39541130-6 - String
44617000-8 - Boxes
44617100-9 - Cartons
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým kancelárskych potrieb a papiera, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.08.2022 10:00:00
Planned opening of requests
26.08.2022 10:30:00
Doba trvania DNS
09.09.2026 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Documents

Tenders