Status: Completed

Server time: 08.06.2023 13:46

DPS tender card #SE-VO2-2022/004318-001
Obálky a kancelársky papier 1/22

Information

ID of tender
32100
Name of content of tender
Obálky a kancelársky papier 1/22
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004318-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 767 000,0000 EUR
Main CPV
30197642-8 - Photocopier paper and xerographic paper
Further CPV
30199230-1 - Envelopes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú bublinkové obálky a kancelársky papier a s tým súvisiace služby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 11:00:00
Planned opening of bids
24.10.2022 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Documents