Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 16:36

Tender card #FNsP FDR/RVO/2121/2022
Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb

Information

ID of tender
29285
Name of content of tender
Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/2121/2022
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 177/2022 - 10.08.2022; 36841 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 152-433987
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Estimated value
304 855,18 EUR
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú: Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb pre potreby Neonatologickej kliniky SZU a II. Gynekologicko-pôrodnickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica,

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a jednotlivých zostáv v nasledovnom rozsahu:

Časť č.1: Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Neonatológiu vrátane súvisiacich služieb
Časť č.2: Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb

For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 09:00:00
Planned opening of bids
10.02.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Michal Bošeľa
mbosela@nspbb.sk
+421 484413240

Documents

Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Neonatológiu vrátane súvisiacich služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
137 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
166 955,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract