Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 10:33

Tender card #2019/sir
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - Vybudování sběrných míst - opakovaná

Information

ID of tender
2940
Name of content of tender
Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk - Vybudování sběrných míst - opakovaná
Tender ref. no.
2019/sir
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 700 000,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45221250-9 - Underground work other than tunnels, shafts and subways
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné).

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné). Předmět veřejné zakázky je dále blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk (příloha č. 6 této výzvy), ve smlouvě o dílo (příloha č. 3 této výzvy) a ve výkazu výměr (přílohách č. 5 této výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta na předkládání nabídek
22.03.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Šternberk
Address
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Czech Republic
Process supervisor
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link to online profile of contracting authority
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Documents