Status: Completed

Server time: 26.09.2023 20:29

DPS tender card #002/2021-042
„Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Information

ID of tender
29537
Name of content of tender
„Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43
Tender ref. no.
002/2021-042
Public tender journal ref. no.
42457-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 171-444619
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
24321300-3 - Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Further CPV
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
33696600-1 - Reagents for electrophoresis
33696500-0 - Laboratory reagents
24956000-0 - Peptones and protein substances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka je rozdelená na 4 samostatné častí.

Pre časť I.
Rozpúšťadlá na chromatografické metódy, na rozpúšťanie vzoriek a na chemické reakcie.
Pre časť II.
Predmetom zákazky je TRI Reagent, ktorý sa používa v molekulárnej biológii na vyizolovanie RNA/DNA/proteínov z tkanív a bunkových kultúr a neiónový detergent NP-40, ktorý je súčasťou roztokov na extrakciu a spracovanie proteínov tkanív a buniek.
Pre časť III.
Anorganické a organické chemikálie pre potreby praktickej výučby študentov.
Pre časť IV.
Western Blot Boxes:
Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ako ELISA, enzýmové kinetiky, PCR, kvantitatívna PCR, Western Blotting.
Chemikálie:
Všetky tieto chemikálie budeme používať pri Western Blotting analýze. Potrebujeme konkrétne chemikálie, pretože majú dobré referencie a možno očakávať, že analýza dopadne po technickej stránke dobre. Keďže máme chemikálie odskúšané je nevyhnutné pokračovať v stanoveniach rovnakou metodikou a rovnakými chemikáliami, aby boli výsledky správne, dôveryhodné a publikovateľné v impaktovanom časopise.
Primárna protilátka je potrebná z hľadiska zabezpečenia kontinuity experimentov súvisiacich s biochemickou analýzou molekulárnych mechanizmov ischemicko/reperfúzneho poškodenia srdca, ktoré sa bude merať vo forme stanovenia proteínového profilu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2022 10:00:00
Planned opening of bids
23.08.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Príloha č.1_ časť:1_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24321300-3 - Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Further CPV
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
33696600-1 - Reagents for electrophoresis
33696500-0 - Laboratory reagents
24956000-0 - Peptones and protein substances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Príloha č.1_ časť:2_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24321300-3 - Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Further CPV
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
33696600-1 - Reagents for electrophoresis
33696500-0 - Laboratory reagents
24956000-0 - Peptones and protein substances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Príloha č.1_ časť:3_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24321300-3 - Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Further CPV
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
33696600-1 - Reagents for electrophoresis
33696500-0 - Laboratory reagents
24956000-0 - Peptones and protein substances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Príloha č.1_ časť:4_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24321300-3 - Other halogenated derivatives of hydrocarbons
Further CPV
24327000-2 - Miscellaneous organic chemicals
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
33696600-1 - Reagents for electrophoresis
33696500-0 - Laboratory reagents
24956000-0 - Peptones and protein substances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract