Status: Ongoing

Server time: 12.08.2022 22:50

Tender card #4703/2022
Rekonštrukcia strechy výmenníkovej stanice VB-F, VM Mlyny, UK Bratislava

Information

ID of tender
29541
Name of content of tender
Rekonštrukcia strechy výmenníkovej stanice VB-F, VM Mlyny, UK Bratislava
Tender ref. no.
4703/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 200,00 EUR
Main CPV
45261900-3 - Roof repair and maintenance work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochej strechy na výmenníkovej stanici VB-F. Rozsah prác a požiadavky na realizáciu sú uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents