Status: Ongoing

Server time: 12.08.2022 23:31

DPS tender card #002/2021-044
„Pipety pre projekt Obezita“ -39

Information

ID of tender
29552
Name of content of tender
„Pipety pre projekt Obezita“ -39
Tender ref. no.
002/2021-044
Public tender journal ref. no.
42457-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 171-444619
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 527,00 EUR
Main CPV
38437000-7 - Laboratory pipettes and accessories
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre projekty na výskumné účely.
Jedná sa o projekt 313011V344/OBEZITA/Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2022 11:00:00
Planned opening of bids
23.08.2022 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents