Status: Ongoing

Server time: 12.08.2022 23:30

Tender card #CPTT-ON-2022/002112
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu

Information

ID of tender
29569
Name of content of tender
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu
Tender ref. no.
CPTT-ON-2022/002112
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
48 433,47 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu“

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2022 10:00:00
Planned opening of bids
16.08.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Peter Maliarik
peter.maliarik@minv.sk
+421 908786925

Documents