Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 06:17

Tender card #IB.271.7.2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska

Information

ID of tender
30235
Name of content of tender
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska
Tender ref. no.
IB.271.7.2022
Public tender journal ref. no.
2022/BZP 00311131/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45232410-9 - Sewerage work
Further CPV
45232423-3 - Sewage pumping stations construction work
45311100-1 - Electrical wiring work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska” (dalej Inwestycja lub Projekt).
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Celem Projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci kanalizacyjnej.
Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków co ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do ziemi i wód oraz doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
2. budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej,
3. budowę studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych,
4. budowę studni inspekcyjnych,
5. budowę sieciowych pompowni ścieków P1-P7 z wyposażeniem,
6. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ oraz jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
13.09.2022 09:00:00
Planned opening of bids
13.09.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents