Status: Completed

Server time: 04.07.2020 22:26

DPS tender card #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2019

Information

ID of tender
3076
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2019
Tender ref. no.
2103/2019
Public tender journal ref. no.
03944-MUS
EU journal ref. no.
2019/S 028-062646
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 721,20 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

2. Pod Lesníckymi službami v pestovateľskej činnosti sa rozumie súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2019 23:59:59
Planned opening of bids
10.04.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Address
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovak republic
Process supervisor
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Documents