Status: Completed

Server time: 03.06.2020 05:23

DPS tender card #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 3

This tender is part of a DPS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Information

ID of tender
3078
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 3
Tender ref. no.
07109/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 697 434,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na dva roky pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výzva č. 3 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka zemného plynu".

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.04.2019 09:00:00
Planned opening of bids
02.04.2019 09:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents