Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:05

DPS card #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu

Information

ID of tender
678
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu
Tender ref. no.
07109/2018/ODDVO
Public tender journal ref. no.
8470-MUT zo dňa 20.06.2018
EU journal ref. no.
2018/S 115-261104
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
26 100 000,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej len "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Notes

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku zemného plynu, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
17.07.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents

Tenders