Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:55

Tender card #SE-VO2-2022/004419
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy

Information

ID of tender
30890
Name of content of tender
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004419
Public tender journal ref. no.
202/2022 pod číslom 40888-MSP dňa 16. 9. 2022
EU journal ref. no.
2022/S 177-499731 z 14.9.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 350 588,82 EUR
Main CPV
45212412-7 - Hostel construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým sú energetické úspory budovy.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu MV SR na Romanovej ulici 37 v Bratislave v rozsahu spracovaného projektu stavby. Základným cieľom realizácie predmetnej investičnej akcie je odstránenie poruchy balkónov realizáciou nových predsadených deliacich stien s oknami a rekonštrukcia sociálnych zariadení demontážou existujúcich umakartových jadier a ich nahradením murovanými sociálnymi priestormi vrátane komplexnej výmeny rozvodov zdravotechnických inštalácií a zariaďovacích predmetov. Stavba je členená na nasledovné časti: SO 01 - Ubytovňa MV SR

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.11.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Documents