Status: Completed

Server time: 10.12.2022 00:26

DPS tender card #DNS/VO12
Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám

Information

ID of tender
3122
Name of content of tender
Stavebné materiály k výplňovým konštrukciám
Tender ref. no.
DNS/VO12
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
45 330,00 EUR
Main CPV
44000000-0 - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie stavebných materiálov súvisiacich najmä s osadením a upevnením výplňových konštrukcií podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2019 12:00:00
Planned opening of bids
08.04.2019 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents