Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 15:03

Tender card #185/2022
Renovácia a oprava okien na budove VDZ Vila Krista

Information

ID of tender
31869
Name of content of tender
Renovácia a oprava okien na budove VDZ Vila Krista
Tender ref. no.
185/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
30 532,83 EUR
Main CPV
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work
Further CPV
45212350-4 - Buildings of particular historical or architectural interest
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena okien, dverí a renovácia okien historickej budovy VILA KRISTA v Trenčianských Tepliciach podľa priloženého - Výkaz výmer ( Príloha č.3). Renovácia je povolená Krajským pamiatkovým úradom (Príloha č. 7,8).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená bez DPH

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2022 15:00:00
Planned opening of bids
04.10.2022 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Takáčová
katarina.takacova@mfsr.sk
+421 259582009

Documents