Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:13

Tender card #R1-9/035/2019
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou

Information

ID of tender
3192
Name of content of tender
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou
Tender ref. no.
R1-9/035/2019
Public tender journal ref. no.
68/2019 6521-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
130 000,00 EUR
Main CPV
33121100-5 - Electro-encephalographs
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou.
Dodávka predmetu zákazky v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, následná inštalácia, oživenie a spustenie do prevádzky, vrátane poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a vrátane poskytovania služieb záručného servisu a opráv a dodávky originálnych náhradných dielcov najmenej po dobu životnosti prístroja (min. 10 rokov).
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodávkou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents