Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:17

DPS card #S23508-2022-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR

Messages