Status: Completed

Server time: 09.12.2023 18:29

DPS tender card #DNS/Považie/výzva č.2
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), výzva č. 2/2022

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
32533
Name of content of tender
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), výzva č. 2/2022
Tender ref. no.
DNS/Považie/výzva č.2
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 800,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), Miesto vykládky je ES Trenčianska Turná: Belá 1881/18, 913 21 Trenčianska Turná. 48°51'40.7"N 18°01'12.7"E
Konkrétne frakcie a množstvá sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk aj v Návrhu na plnenie kritérií.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2022 11:00:00
Planned opening of bids
20.10.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents