Status: Completed

Server time: 03.12.2023 21:00

Tender card #ZsNH/006/2022
Terasa na ÚZLPaR Antonstál

Information

ID of tender
32635
Name of content of tender
Terasa na ÚZLPaR Antonstál
Tender ref. no.
ZsNH/006/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
63 285,45 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na vybudovaní terasy pri poľovníckom zámku ANTONSTÁL. Cieľom je vybudovať spevnenú plochu pre obyvateľov a návštevníkov regiónu, kde by sa vytvorilo miesto na oddych a rozvoj kreativity pri spoločenských hrách pre ubytovaných návštevníkov. Viď. v dokumente ,,Opis predmetu zákazky“ v JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 11:00:00
Planned opening of bids
24.10.2022 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents