Status: Completed

Server time: 26.09.2023 15:33

DPS tender card #SE-VO2-2022/004727
Interiérové vybavenie pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre projekt „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“

Messages