Status: Completed

Server time: 29.11.2023 02:19

DPS tender card #SE-VO2-2022/004727
Interiérové vybavenie pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre projekt „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“

Information

ID of tender
32809
Name of content of tender
Interiérové vybavenie pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre projekt „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004727
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 520,20 EUR
Main CPV
39000000-2 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie vybavenia interiéru špeciálnych výsluchových miestností a s tým súvisiace služby (dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a jeho montáž) ktoré budú využívané pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru. Predmet zákazky je spolufinancovaný v rámci projektu „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“ (kód SK 2019 ISF SC5/NC4/A1/P2). Cieľom projektu je zefektívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti obchodovania s ľuďmi a zároveň podporovať a posilniť spoluprácu s partnerskými zložkami vrátane cezhraničných, v boji proti tomto druhu trestnej činnosti. Predmetom projektu bude vytvorenie adekvátnych priestorov slúžiacich na vypočúvanie identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi a zavedenie nástrojov a metód na zefektívnenie a urýchlenie vyšetrovacieho procesu a všetky činnosti s ním spojené. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 10:00:00
Planned opening of bids
02.11.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Documents