Status: Completed

Server time: 11.12.2023 14:44

DPS tender card #SE-VO2-2022/004727
Interiérové vybavenie pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre projekt „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“

Messages