Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 02:25

DPS tender card #DNS č. 1/3297 NUSCH
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - NUSCH ARO

Information

ID of tender
3297
Name of content of tender
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - NUSCH ARO
Tender ref. no.
DNS č. 1/3297 NUSCH
Public tender journal ref. no.
14325-MUT
EU journal ref. no.
2018 S 195-440939
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
491 720,00 EUR
Main CPV
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
Further CPV
33194110-0 - Infusion pumps
33194000-6 - Devices and instruments for transfusion and infusion
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodať prístroje infúznej techniky, ktorých presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane poskytovania služieb v rámci záručnej doby uvedenej v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2019 09:00:00
Planned opening of bids
25.04.2019 09:30:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Katarína Kramná
katarina.kramna@nusch.sk
+421 259320629

Documents