Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 03:21

DPS card #S11664-2018-OZZ
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu

Information

ID of tender
1059
Name of content of tender
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu
Tender ref. no.
S11664-2018-OZZ
Public tender journal ref. no.
14325-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 195-440939
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 424 999,00 EUR
Main CPV
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
Further CPV
33194110-0 - Infusion pumps
33194000-6 - Devices and instruments for transfusion and infusion
Centralised tender
Yes
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie infúznej techniky a poskytnutie záručného servisu. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu

Notes

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 10.11.2017 do 24.04.2018 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
12.11.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Documents

Tenders