Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 00:30

Tender card #5/2019
Učebné pomôcky – CNC stroje

Information

ID of tender
3315
Name of content of tender
Učebné pomôcky – CNC stroje
Tender ref. no.
5/2019
Public tender journal ref. no.
7058 - MST Vestník č. 71/2019 - 10.04.2019
EU journal ref. no.
2019/S 070-164507
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
303 139,67 EUR
Main CPV
42621100-6 - CNC lathe
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Učebné pomôcky CNC stroje v rámci projektu: Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej voVranove nad Topľou na praktickom vyučovaní.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2019 09:00:00
Planned opening of bids
13.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola drevárska
Address
Lúčna 1055
Vranov nad Topľou
09301, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/organization/9917/orders

Documents